II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Neurologia Medforum 2011

Optymalizacja leczenia w neurologii:
od kazuistyki do EBM

Wisła, 24 - 26 marca 2011r.

Pobierz certyfikat

Program

24 marca 2011, czwartek

13.00 – 13.30

Otwarcie konferencji

13.30 – 15.00

S1. Sesja inauguracyjna: Zawroty głowy
Zawroty głowy w praktyce neurologicznej. Prof. Antoni Prusiński
Zawroty głowy naczyniowe. Dr Tomasz Berkowicz
Możliwości diagnostyczne układu przedsionkowego. Dr Marzena Kubiczek-Jagielska

15.00 – 16.00

Obiad. Restauracja Czerwona

16.00 – 17.30

S2. Sesja wykładowa: Stwardnienie rozsiane
Nowoczesna terapia stwardnienia rozsianego – teraźniejszość i przyszłość. Dr Maciej Maciejowski

Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna u chorych na stwardnienie rozsiane. Dr Klaudiusz Kumor

Od EBM do kazuistyki czyli terapie niestandardowe w stwardnieniu rozsianym. Prof. Halina Bartosik-Psujek

17.30 – 18.00

Przerwa kawowa

18.00 – 19.30

W1. Warsztaty

1.Wybrane aspekty diagnostyki różnicowej stwardnienia rozsianego. Dr Maciej Maciejowski (6/1)

2 .Sesja wideo pt. Ataksje (6/2)

Skale oceny ataksji (dysfunkcji móżdżku). Prof. Andrzej Szczudlik (30 min.)

Obrazy kliniczne ataksji dziedzicznych. Dr Monika Rudzińska (30 min.)

Diagnostyka różnicowa ataksji móżdżkowych. Prof. Andrzej Szczudlik (30 min.)

3.Kobieta a padaczka. Dr Magdalena Bosak, Dr hab. Barbara Błaszczyk (e-cafe)

4. Warsztat satelitarny dla farmaceutów (Bayer): Rola apteki szpitalnej w badaniach klinicznych (początek 17.45)  (4/2)

5.QEEG i ERP w diagnostyce i terapii. Robert Kozłowski (Biomed) (3/3)

6.Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Ustawa o ochronie danych osobowych a prawa pacjenta. Gabinet lekarski bez pacjenta jako efekt bagatelizowania ustawy. Analiza ryzyka ignorowania ustawy). Artur Górecki (Standarder)  (3/4)

20.00

Kolacja. Restauracja Czerwona

 

25 marca 2011, piątek

8.00 –   8.50

W2. Warsztaty

1. Leczenie objawowe w stwardnieniu rozsianym. Dr Tomasz Berkowicz  (6/1)

2. Otępienie z ciałami Lewy' ego, a choroba Parkinsona. Dr Gabriela Kłodowska-Duda(6/2)

3. Kobieta a padaczka. Dr Magdalena Bosak, Dr hab. Barbara Błaszczyk (e-cafe)

4. Robert Kozłowski : QEEG i ERP w diagnostyce i terapii (3/3)

9.00 – 10.30

S3. Sesja wykładowa: Ból neuropatyczny

Ból neuropatyczny – zasady rozpoznawania, postacie kliniczne. Prof. Teofan M. Domżał

Zasady leczenia bólu neuropatycznego zgodnie z EBM. Prof. Adam Stępień

Postępowanie z chorym z bólem przewlekłym. Prof. Andrzej Potemkowski

10.30 - 10.50

Przerwa kawowa

10.50 – 12.20

S4. Sesja wykładowa GSK

Jak odróżnić chorobę Parkinsona od innych chorób ruchu? Prof. Andrzej Szczudlik

Jak i kiedy rozpocząć leczenie choroby Parkinsona? Dr Monika Rudzińska

Jak radzić sobie z objawami niepożądanymi leczenia dopaminergicznego? Dr Małgorzata Dec

12.20 – 12.40

Przerwa

12.40 – 13.30

W3. Warsztaty

1. Neurologia dziecięca. Stany napadowe niepadaczkowe u dzieci i młodzieży. Prof. Barbara Steinborn (6/1)

2. Warsztat satelitarny Sanofi-Aventis (6/2)

Zaburzenia zachowania w padaczce. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzinska;

Padaczka wieku podeszłego a problemy behawioralne. Dr Krystyna Niedzielska

3. Neuroradiologia. Dr Cezary Szary (4/1)

4. Neuropatia - diagnostyka i leczenie. Dr Przemysław Witek (sponsor Wörwag Pharma)(4/2)

5. CCFM - nowe możliwości monitorowania EEG w neurologii i intensywnej terapii. Stefan Zamysłowski (Elmiko) (4/6)

6.QEEG i ERP w diagnostyce i terapii. Robert Kozłowski (Biomed) (3/3)

7.CogniPlus - innowacja w rehabilitacji funkcji poznawczych. Maciej Kotania (Alta)  (3/4)  

8. Zaburzenia poznawcze u pacjentów z padaczką. Dr Ałbena Grabowska-Grzyb i Dr hab. Tomasz Sobów(e-cafe)

13.30 – 14.50

Obiad. Restauracja Czerwona

14.00 – 16.00

Wycieczka szkoleniowado Ustrońskiego Centrum Psychoterapii (po wcześniejszej rejestracji na stoisku UCP)

14.50 – 16.20

S5 Sesja wykładowa: Choroba Parkinsona

Jak optymalizować efekty leczenia i prowadzić chorego na bezpiecznej politerapii? Dr hab. Monika Białecka

Jak leczyć zaburzenia pozaruchowe? Dr Agnieszka Gorzkowska

Jak kwalifikować chorych do leczenia operacyjnego? Dr Gabriela Kłodowska-Duda

16.20 – 16.40

Przerwa kawowa

16.40 – 18.10

S6. Sesja wykładowa sponsora platynowego UCB

Tytuł: „Między nowoczesnością i klasyką – najlepsze rozwiązania w leczeniu padaczki”

- Debata Uczestnicy: Dr n. med. Maria  Mazurkiewicz-Bełdzińska, Dr hab. Konrad Rejdak

Prowadzący: Red. Dariusz Bugalski, Polskie Radio

Blok 1: Czy nowoczesność to już klasyka

Blok 2: Między korzyścią a stratą

Blok 3: Jak osiągnąć postęp w terapii padaczki?

18.10 –18.30

Przerwa kawowa

18.30 – 20.00

W4. Warsztaty

1. Neuroradiologia. Prof. Jerzy Walecki (6/1)

 

2. Sesja wideo-EEG pt. Semiologia napadów padaczkowych(6/2)

Semiologia napadów czołowych. Dr Magdalena Bosak

Semiologia napadów skroniowych. Dr Krystyna Niedzielska

Semiologia napadów ogniskowych u dzieci. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

3.Łagodne położeniowe zawroty głowy, aspekt praktyczny i teoretyczny. Dr Katarzyna Pierchała (4/1)

4.Warsztaty: Rola i zadania farmaceuty klinicznego w opiece nad pacjentem neurologicznym. Test dla farmaceutów(4/2)

5.Strzeż się! Prawne pułapki prowadzenia działalności medycznej. Porady praktyczne. POGODA & ŻUREK ADWOKACI I RADCA PRAWNY (4/6)

6.Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna (CCSVI) - mit, czy rzeczywistość? Prof. Jerzy Kotowicz; Angioplastyka żylna w CCSVI - kwalifikacja, metoda, wstępne wyniki. Dr Piotr Pawluczuk (3/3)

7.CogniPlus - innowacja w rehabilitacji funkcji poznawczych. Maciej Kotania (Alta)  (3/4)

 

20.00

21.00

Kolacja – Restauracja Czerwona,

Gala sponsorowana przez organizatora Medforum Sp. z o.o.

 

26 marca 2011, sobota

8.00 – 8.50

W5. Warsztaty

1. Neuroradiologia.dr Cezary Szary (6/2)

2.Decyzje terapeutyczne w leczeniu stwardnienia rozsianego. Dr Maciej Maciejowski(4/1)

3. Strzeż się! Prawne pułapki prowadzenia działalności medycznej. Porady praktyczne. POGODA & ŻUREK ADWOKACI I RADCA PRAWNY (4/2)

4. Zaburzenia poznawcze u pacjentów z padaczką. Dr Ałbena Grabowska-Grzyb i Dr hab. Tomasz Sobów (e-cafe)

9.00 – 10.30

S7. Sesja wykładowa: Stany nagłe w neurologii

Tromboliza - czy można leczyć więcej chorych? Prof. Anna Członkowska

Stany nagłe w neurologii – pomyłki diagnostyczne. Dr Adam Kobayashi

Rzadkie przypadki. Dr Beata Błażejewska-Hyżorek

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 - 12.30

S8. Sesja wykładowa: Neuropsychiatria

Stan psychiczny a wybór leku przeciwpadaczkowego u chorych z padaczką. Dr hab. Tomasz Sobów

Leki psychotropowe w neurologii. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

Zaburzenia psychiczne (BPSD) w otępieniu. Prof.Tadeusz Parnowski

12.30 - 13.00

Dyskusja panelowa – debata

13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola